Wiki

Příkazy:
Příkazy pro hráče:
/msg [hrac] [text] --- Soukromá zpráva hráči
/reply [text] --- msg pro odesílatele poslední msg
/skin --- Změna skinu
/changepass --- Změna hesla
/dmarker add ["tvuj nick"] --- Přidání domečku do dynmapy
/shopkeeper --- Vytvoření NPC obchodu u truhly
/coordinates --- Zapne/vypne zobrazení souřadnic
/premium --- Přihlašování přes Origin. MC
/cracked --- Přihlašování přes heslo
/co i --- Zapnutí režimu logů akcí

Příkazy pro sponzory:
/colors --- Zobrazení barev pro chat
/msgtoggle --- Vypínání/zapínání přijímání msg
/ignore [hrac] --- Ignoruje veškeré zprávy od hráče
/ignorelist --- Zobrazí seznam ignorovaných hráčů