Wiki

Pravidla Minecraft Serveru
 • 1.) Spam - Je zakázaný spam = Rychlé odesílání stejných nebo nesmyslných zpráv!
 • 2.) Nadávky - Nesmí se nepřiměřeně nadávat, provokovat, trollovat, otravovat a urážet hráče bez jakékoliv domluvy!
 • 3.) PVP - Jakékoliv PVP, zabíjení a okrádání hráčů je přísně zakázáno! - Kamarádské hitnutí rukou, pozdrav, neúmyslné zabití nebo domluvené PVP/fight jsou vyjímkou!
 • 4.) Grief - Je zakázaný jakýkoliv grief mimo svůj pozemek. ( Ničení pomocí TNT, Nedokácení stromů, Náhodné rozkopávání mapy apod. ) - Je zakázáno griefovat či okrádat ostatním hráčům báze, automaty, shopy a celkově vše co vám nepatří! - Ničení a braní věcí z armorstandu je taktéž zakázané! - Vstupování do soukromých prostorů na spawnu, v casínu, v hráčských bázích apod. je zakázáno! Máte povinnost odejít v případě, že si vás tam majitel nepřeje
 • 5.) Cheaty - Je zakázané jakékoliv používání programů které vám pomáhají ve hře (Huzuni, Wurst, Metro, Wolfram apod.) - Je zakázáno používat jakékoliv boty kteří sami těží, staví struktury nebo nacházejí blocky! - Je zakázáno používání jakýkoliv x-ray Resourcepacků - Vyjímkou jsou módy jako minimapa apod.
 • 6.) Účty - Je zakázáno vlastnit více jak jeden účet na stejné IP-Adrese - Vyjímky jsou sponzoři kteří mohou vlastnit jeden účet navíc pro AFKování
 • 7.) Žebrání - Je zakázáno jakkoliv žebrat / žádat o věci, gm či teleportaci 8.) Trolling - Trolling je zakázaný v případě, že nejste s druhým domluveni. Nemůžeme zakazovat kamarádům se mezi sebou prankovat.

Pravidla Města Na Serveru

1.] Obchody:
 • a) Hráči si môžu vytvoriť jeden vlastný obchod (shop).
 • b) Podmienkou je zakúpenie certifikátu v radnici a povolenie od starostu/ky mesta (prípadne zástupcu) pre umiestnenie obchodu na určenú parcelu.
 • c) Parcelu si môže hráč vybrať sám, ak sú aktuálne voľné parcely.
 • d) Ak nie sú voľné parcely, starosta/ka mesta dá pokyn na vytvorenie ďalších parciel.
 • e) Podmienkou pre úspešnú prevádzku obchodu je viditeľne vystavený certifikát (ideálne v rámiku) napríklad pri vchode do obchodu.
 • f) Vlastník obchodu je povinný platiť dane a to 1 Dia Block / mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci.
 • g) Vlastník obchodu je povinný udržiavať svoj obchod aktuálny.
 • h) Za neaktívny obchod sa považuje obchod, v ktorom bol vlastník aktívny naposledy pred 30-timi dňami.
 • i) Neaktívne obchody prepadnú mestu a následne budú určené na predaj.
 • j) Pri veľkom záujme o kúpu parcely, na ktorej stojí obchod a je neaktívny, sa vyhlási dražba. Dražbu vyhlasuje starosta/ka mesta.
 • k) Starosta/ka mesta (prípadne zástupca) kontroluje ku koncu mesiaca neaktívne obchody.
 • l) Hráč, ktorý je zároveň i sponzorom Minecraft serveru, má nárok na jeden obchod zdarma. Nie je povinný zaplatiť za certifikát, je oslobodený od daní. Stále sa naňho vzťahujú všetky ostatné pravidlá uvedené vyššie.
2.] Bezpečný obchod a ako si ho vytvoriť.
 • a) Hráč položí v mieste obchodu bedňu.
 • b) Otvorí si chat na písanie.
 • c) Napíše príkaz /shopkeeper
 • d) Namieri kríž na bedňu, stlačí SHIFT + pravé tlačítko na myši.
 • e) Následne je možné vkladať do bedňe veci na predaj a upravovať si ich cenu.
 • f) Hráči môžu mať takto vytvorených maximálne 15 obchodníkov. Sponzori až 30.
3.] Povinnosti hráčov
      Aktivita hráčov
 • a) Za neaktívneho hráča sa považuje hráč, ktorý nebol pripojený na Minecraft server viac ako 60 dní. Aktivita hráčov sa kontroluje priebežne starostom/kou mesta (prípadne zástupcom alebo adminom).
 • b) Po uplynutí 60 dní bude hráč vyradený z whitelistu a jeho majetok môžu hráči prebrať. Podmienka je označenie ceduľkou a značka na DynMape.
      Značka na DynMap
 • a) Hráč je povinný si označiť svoju základňu alebo farmu značkou na DynMap.
 • b) Názov značky na DynMap musí obsahovať nickname hráča. Napríklad cr1m0-zakladna alebo sPicasso-hrad. Prípadne ak nechcete prezrádzať umiestnenie farmy, môžete zvoliť iný názov. Je však dôležité aby sa značka začínala Vašim nickname.
 • c) Hráči bez Značky na DynMap budú upozornení na Discord, ale je skôr v záujme hráča mať takto označené svoje obydlie alebo farmu.
 • d) Značku si hráč vytvorí tak, že sa postaví na dané miesto kde chce značku vytvoriť a napíše príkaz: /dmarker add nickname-názov-základne
 • e) Ak hráč nájde neoznačenú základňu, farmu alebo inú stavbu, ktorú pravdepodobne postavil iný hráč, nemôže si ju svojvoľne zabrať. Musí kontaktovať admin tím. Ten skontroluje a schváli či si hráč môže opustené miesto zabrať pre svoje záujmy. Je to z dôvodu neaktivity niektorých hráčov a časového úseku kedy hráč môže byť neaktívny. Viď. pravidlá o nektivite uvedené v odseku 3.] a) a b).


Pravidlá volieb a volebného obdobia starostu
1.] Voľby na post starostu.
 • a) Hráči, obyvatelia mesta volia starostu na obdobie 4 týždne.
 • b) Skúšobné obdobie starostu trvá 1 týždeň.
 • c) V prípade väčšej nespokojnosti hráčov s pôsobením starostu, ak si ten riadne nevykonáva svoje povinnosti, môžu hráči požiadať v hlasovaní o vyhlásenie nových volieb. Hlasovanie a vyhlásenie volieb zadáva majiteľ.
 • d) Po uplynutí obdobia pôsobenia starostu (4 týždne) sa znova konajú voľby na post starostu.
 • e) Kandidovať na post starostu mesta môžu ktorýkoľvek hráči, ktorí sú bezúhonný, pomáhajú hráčom riešiť problémy a zapájajú sa aktívne do diania v hernom svete Camellot. Taktiež môže znovu kandidovať i súčasný starosta.
 • f) Majiteľ a admin tím má právo veta pri podmienkach, ktoré by boli nepriaznivé pre správny chod herného sveta, prípadne by mohli poškodiť komunitu servera Camellot.

Zmena pravidiel je vyhradená. Ich neznalosť Vás neospravedlňuje.